Product Details
Nft_Profile
Nft_Profile
Nft_Profile

Zehirli balıklar nelerdir?

8797

Zehirli balıklar birçok şekilde sınıflandırılabilir. Özellikle zehri kullanım şekline göre aktif ve pasif zehirli balıklar olarak sınıflandırma yapılabilir. Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin 225’inin aktif zehirli olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye denizlerindeyse, yaklaşık 450 balık türünden yalnızca 26’sının aktif zehirli olduğu otoritelerce açıklanmıştır. Ayrıca, zehirli balıklar sınıfında olmasa bile, tüm balıkların dikenlerinin batması acı ve ağrı verir. Hatta, zehirli sınıfında olmayan bazı balıklar bazı kişilerde allerjik semptomlara neden olabilirler (Örnek; Kırlangıç balıkları).

Aktif zehirli balıklar; genellikle diken gibi bir zehirleme aygıtına sahiptirler. Zehir dikenine, genellikle yavaş yüzen, dibe bağımlı yaşayan türlerde rastlanır. Dipten bağımsız yaşayan türlerdeyse bu tip uyumlar kuyruk bölgesinde bulunup, çok ender olarak gözlenir. Ayrıca, tropik ve ılıman bölgeleri, zehirli balıklar açısından karşılaştırmak gerekirse, tropik bölgelerde ılıman denizlere göre daha fazla zehirli tür bulunduğu bilinmektedir.

Ülkemiz sahillerinde bilinen en zehirli balıklar Trakonyalardır. Bu familyadan Varsam balığı (Echiichthys vipera) gerek zehrinin şiddeti, gerekse plajlara yakın bulunması bakımından en tehlikeli balık olarak kaydedilmiştir.

Pasif zehirli balıklar; Balığın yenmesiyle pasif olarak zehir (toksik) etkisi yaratan grubu oluşturmaktadır. Zehirlerini etlerinde, kanlarında, deri ve yumurtalarında bulundururlar. Bu tip balıkların ürettikleri zehirler insanlar için tehlikeli, hatta öldürücü düzeye varabilmektedir. Ancak, bazı türler, derileri yüzülerek yenildiklerinde ya da haşlandıklarında zehir etkilerini kaybederler.

Ülkemizde rastlayabileceğimiz zehirli balıklara bakıldığında Kıkırdaklı ve Kemikli Zehirli Balıklar olarak ikiye ayrılırlar.

Belli başlı kıkırdaklı zehirli balıklar; İğneli Vatoz, Rina Balıkları, Folya ya da Çuçuna Balıkları, İnek Burunlu Vatoz Ve Kazık Kuyruktur.

Kemikli zehirli balıklar ise; Üzgün, İskorpitler, Sokar, Tiryaki Ve Trakonya balıklarıdır.

Zehirli Kıkırdaklı Balıklar:

Rina, İğneli Vatoz, Folya, Çuçuna,  Kazık Kuyruk

Benzer Denizler Alemi Bilgisi